Energikoks og træpiller er god brændsel

Energikoks er næsten 100% kulstof. I gamle dage blev energikoks brugt som en billig form for brændsel, der ikke efterlader meget aske. Energikoks blev i gamle dage, betragtet som fattigmandsbrændsel. Energikoks er udvandet af kul, hvor man tørdestillerer stenkul. Læs mere Energikoks og træpiller er god brændsel